خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری مسابقه هفته تعاون
با هدف ترویج فرهنگ تعاون و کارگروهی و آشنایی با قوانین و مقررات شرکت های تعاونی;
ارسال شده در مورخه: 05-07-1399