خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر برگزار می کند :
وبینار تخصصی رایگان اختصاصی برای دانشگاه زنجان و شهید بهشتی: Artificial Intelligence In Digikala
ارسال شده در مورخه: 31-03-1399