خانه  :: اساتید  :: اخبار

تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا
تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا در پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان  

در جهت مقابله با کرونا ویروس و به دنبال  کمبود مواد ضدعفونی کننده در بازار، پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان، طرح  تولید اتانل زیستی را  در اواخر اسفند 1398 با همراهی و همکاری اعضاء هیات علمی و پرسنل مجموعه در مقیاس کارآزمایی  کلید زد و خوشبختانه در تاریخ  25 فروردین ماه 1399 موفق به استحصال اولین نمونه های اتانل زیستی جهت  ضدعفونی دست و سطوح و همچنین به منظور کاربرد در حوزه های پزشکی، دارویی، آرایشی، بهداشتی و شوینده؛ گردید. عطف به رویکرد پژوهشکده به ارتباط علمی تقاضامحور  با جامعه، درنظر است با هدف تامین اتانل مورد نیازهمه آزمایشگاههای  دانشگاه و نیزعرضه جهت  مقاصد ضدعفونی، این طرح  بطور متمرکز در پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی توسعه یافته و با استفاده از تکنیکهای کارآمد، در مقیاس نیمه صنعتی تداوم یابد.

                                                                                     پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی


ارسال شده در مورخه: 26-01-1399

آخرين اخبار با موضوع: پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا

تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا در پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان (26-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

تولید اتانل زیستی جهت مقابله با کرونا