خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارپژوهشکده فناوریهای نوین زیستی


عرضه گیاه دارویی نعناع فلفلی
عرضه گیاه دارویی نعناع فلفلی تازه - چین بهاره

عرضه گیاه دارویی نعناع فلفلی تازه - چین بهاره

محصول ارگانیک باغ گیاهان دارویی

پژوهشکده فناوری های نوین زیستی

قیمت هربسته نیم کیلوئی 6000 تومان

زمان ثبت تقاضا: یکشنبه و دوشنبه مورخ 17 و 18 خرداد 1398

زمان تحویل و دریافت: سه شنبه و چهارشنبه مورخ 18 و 19 خرداد 1398

خواص درمانی

خواص ضد میکروبی، بهبود سیستم گوارشی و تنفسی و آرامبخش

 همکاران جهت تهیه محصول درخواست خود را به شرکت تعاونی مصرف کارکنان شماره تماس 02433052364 خانم محمدی ارائه نمایند.
بازدید همکاران هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده علوم
بازدید همکاران هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده علوم از بخشهای مختلف پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

 بازدید همکاران هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده علوم از بخشهای مختلف پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

    در ذیل جلسه ایکه برای امکان سنجی ارتقا ارائه خدمات آزمایشگاهی متمرکز در حوزه HPLC در روز سه شنبه 21/3/98 ساعت 10 تا 12 در محل پژوهشکده تشکیل شد ریاست محترم دانشکده علوم و همکاران گروه محیط زیست و مدیریت پژوهشکده راهکارهای ارتقا همکاریها را با محوریت تمرکز و بسط خدمات دهی به تمامی بخشهای دانشگاه و با رویکرد فعالسازی و تمرکز دستگاهها و تجهیزات مرتبط با علوم زیستی در ساختمان پژوهشکده، مراتب بررسی و پیشنهادهای لازم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه، اعضا جلسه از بخشهای مختلف پژوهشکده اعم از سایت عصاره گیری، کلکسیون زنده گزنه و نیز مزرعه پژوهشی گیاهان دارویی بازدید نموده و در جریان فعالیتهای علمی و پژوهشی پژوهشکده قرار گرفتند.

 
فراخوان دریافت مقالات تخصصی
فراخوان دریافت مقالات تخصصی جهت انتشار در مجله علمی _ تخصصی زیست فناوری گیاهان دارویی.

فراخوان دریافت مقالات تخصصی جهت انتشار در مجله علمی _ تخصصی زیست فناوری گیاهان دارویی. جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت مجله به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

Jmpb.znu.ac.ir


    لازم به ذکر است که عطف به آیین نامه جدید نشریات وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری ، تمامی مجلات مجوزدار وزارت علوم؛ جزو مجلات علمی تلقی ولیکن بصورت دوره ای ارزیابی شده و ضریب تاثیر مربوطه را در سطوح مختلف دریافت می نمایتد.