خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارپژوهشکده فیزیولوِژی و بیوتکنولوژی


پژوهشکده فناوری های نوین زیستی برگزار می کند.
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی طب سنتی می نماید.

 پژوهشکده فناوری های نوین زیستی اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی طب سنتی در مورخ 30 بهمن ماه 1396 از ساعت 14:30 الی 17 در محل پژوهشکده می نماید.

 آنچه در این کارگاه خواهیم آموخت:

        - مفهوم مزاج و انواع مزاجها

        - ترکیبات دارویی انواع مزاجها  

علاقمندان جهت ثبت نام با شماره 02433054254 پژوهشکده فناوری های نوین زیستی تماس حاصل نمایند.

هزینه ثبت نام:

 مبلغ ثبت نام 400.000 ریال بوده و دانشجویان از تخفیف 50% برخوردار می باشند.

 مدرس کارگاه: آقای نیما نصیری، پژوهشکر و محقق طب سنتی

 در پایان کارگاه، تشخیص مزاج شرکت کنندگان انجام و در صورت نیاز راهکار ارائه می گردد.

به شرکت کنندگان گواهی ارائه خواهد شد.

  متقاضیان محترم می توانند مبلغ ثبت نام خود را طریق دستگاه POS موجود در دفتر پِژوهشکده در هنگام برگزاری کارگاه و یا به حساب شماره (شبا بانک ملی) 300170000002178622501004 IR بانک ملی به نام در آمدهای اختصاصی دانشگاه زنجان واریز نموده و اصل فیش را هنگام برگزاری کارگاه ارایه نمایند.

 

 پوستر کارگاه
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی برگزار می کند.
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی طب سنتی می نماید.

 پژوهشکده فناوری های نوین زیستی اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی طب سنتی در مورخ 30 بهمن ماه 1396 از ساعت 14:30 الی 17 در محل پژوهشکده می نماید.

 آنچه در این کارگاه خواهیم آموخت:

        - مفهوم مزاج و انواع مزاجها

        - ترکیبات دارویی انواع مزاجها  

علاقمندان جهت ثبت نام با شماره 02433054254 پژوهشکده فناوری های نوین زیستی تماس حاصل نمایند.

هزینه ثبت نام:

 مبلغ ثبت نام 400.000 ریال بوده و دانشجویان از تخفیف 50% برخوردار می باشند.

 مدرس کارگاه: آقای نیما نصیری، پژوهشکر و محقق طب سنتی

 در پایان کارگاه، تشخیص مزاج شرکت کنندگان انجام و در صورت نیاز راهکار ارائه می گردد.

به شرکت کنندگان گواهی ارائه خواهد شد.

  متقاضیان محترم می توانند مبلغ ثبت نام خود را طریق دستگاه POS موجود در دفتر پِژوهشکده در هنگام برگزاری کارگاه و یا به حساب شماره (شبا بانک ملی) 300170000002178622501004 IR بانک ملی به نام در آمدهای اختصاصی دانشگاه زنجان واریز نموده و اصل فیش را هنگام برگزاری کارگاه ارایه نمایند.

 

 پوستر کارگاه
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی برگزار میکند.
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی نرم افزار End notex7 نموده است.

 پژوهشکده فناوری های نوین زیستی اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی Endnotex7  در مورخ سوم بهمن ماه 1396 از ساعت 10 الی  13 در محل پژوهشکده فناوری های نوین زیستی می نماید.علاقمندان جهت ثبت نام با شماره 02433054254 پژوهشکده فناوری هاتی نوین زیستی تماس حاصل نمایند.

شرایط ثبت نام:

 همراه داشتن لپ تاپ الزامی می باشد.

مبلغ ثبت نام 400.000 ریال بوده و دانشجویان از تخفیف 50% برخوردار می باشند.

 

متقاضیان محترم می توانند مبلغ ثبت نام خود را به حساب شماره (شبا بانک ملی) 300170000002178622501004 IR بانک  نام در آمد اختصاصی دانشگاه زنجان واریز نموده و اصل فیش را هنگام برگزاری کارگاه ارایه نمایند. و یا از طریق دستگاه POS موجود در دفتر پِژوهشکده پرداخت نمایند.

 

 پوستر کارگاه