خانه  :: اساتید  :: اخبار

تغییر زمان برگزاری کارگاه ایمنی آزمایشگاهی
از تاریخ 24 بهمن 98 به تاریخ 1 اسفند 98 تغییر یافت. ساعت 8:30 الی 12 کلاس 2 شیمی
ارسال شده در مورخه: 21-11-1398