خانه  :: اساتید  :: اخبار

معاونت برنامه ریزی برگزار می کند
آشنایی با آسیب ها و تهدیدهای سفرهای خارجی و راه های مقابله با تخلیه تلفنی، زمان: رأس ساعت 13:45 الی 16 روز دوشنبه 14 بهمن ماهقابل توجه همکاران محترم رسمی، پیمانی و قراردادی

           با استناد به بند  3 صورتجلسه مورخ 1398/07/13 کمیته آموزشی و بند 5 صورتجلسه مورخ 1398/09/13 هیات اجرایی منابع انسانی دوره آموزشی (امتیاز فرهنگی) با عنوان "آشنایی با آسیب ها و تهدیدهای سفرهای خارجی و راه های مقابله با تخلیه تلفنی" رأس ساعت 13:45 الی 16 روز دوشنبه 14 بهمن ماه در محل سالن غدیر برگزار می گردد.

مدت دوره (4 ساعت) به عنوان امتیاز فرهنگی برای اعضا لحاظ خواهد شد.

لازم به توضیح است ثبت نام همزمان در محل برگزاری دوره آموزشی انجام خواهد شد.

 

                                                                                           با تشکر

                                                                      مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت


ارسال شده در مورخه: 07-11-1398

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

دانشکده علوم انسانی برگزار می کند

دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، زمان: 7 اسفندماه 98 (29-11-1398)

   

معاونت برنامه ریزی برگزار می کند

پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی (کرونا ویروس جدید)، زمان: دوشنبه 21 بهمن ماه ساعت 8:30 تا 9:30 (19-11-1398)

   

معاونت برنامه ریزی برگزار می کند

آشنایی با آسیب ها و تهدیدهای سفرهای خارجی و راه های مقابله با تخلیه تلفنی، زمان: رأس ساعت 13:45 الی 16 روز دوشنبه 14 بهمن ماه (13-11-1398)

   

معاونت برنامه ریزی برگزار می کند

آشنایی با آسیب ها و تهدیدهای سفرهای خارجی و راه های مقابله با تخلیه تلفنی، زمان: رأس ساعت 13:45 الی 16 روز دوشنبه 14 بهمن ماه (07-11-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار می کند