خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه دعوت به همکاری گروه علوم ورزشی
دعوت به همکاری گروه علوم ورزشی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشیاطلاعیه دعوت به همکاری گروه علوم ورزشی

گروه علوم ورزشی از همه ی دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی دانشگاه زنجان جهت آموزش در کلاس های عملی دعوت به همکاری می کند. متقاضیان درخواست کتبی خود را به همراه رزومه به گروه علوم ورزشی تحویل نمایند. 

ساختمان علوم اجتماعی  گروه علوم ورزشی - داخلی   33054105


ارسال شده در مورخه: 14-10-1398

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم انسانی

روزهای حضور

همکاران دانشکده علوم انسانی (09-02-1399)

   

روزهای

حضور همکاران دانشکده علوم انسانی (31-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم انسانی

اطلاعیه کلاسهای مجازی دروس عملی گروههای دانشکده علوم انسانی