خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری کارگاه عملی آشنایی با دستگاه XRD (پراش اشعه ایکس)
.برگزاری کارگاه عملی آشنایی با دستگاه XRD (پراش اشعه ایکس)

در روز سه شنبه مورخ 14/08/98 تعداد 14 نفر از همکاران آزمایشگاه‌های دانشگاه با هماهنگی معاونت نظارت و ارزیابی دانشگاه و پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی در کلاس عملی دوره کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه XRD شرکت نمودند. در این دوره ضمن انجام آنالیز های لازم با استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط نمونه‌های مختلف شناسایی شد.

 

 


ارسال شده در مورخه: 18-08-1398