خانه  :: اساتید  :: اخبار

بازدید دانشجویان دبیرستان رشد
از مجموعه آزمایشگاه‌های گروه زمین‌شناسی، شیمی و زیست شناسیبازدید دانشجویان دبیرستان رشد از مجموعه آزمایشگاه‌های گروه زمین‌شناسی، شیمی  و زیست شناسی

در روز سه شنبه مورخ  14/08/98 تعداد بیست نفر از دانش‌آموزان تجربی مدرسه دخترانه رشد با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه، از مجموعه آزمایشگاهها و موزه گروه زمین‌شناسی ، آزمایشگاه  آموزشی تجزیه و آلی گروه شیمی بازدید بعمل آوردند. در این بازدید اساتید و  کارشناسان گروه توضیحات لازم در خصوص رشته های مربوطه را ارائه نمودند.

 


ارسال شده در مورخه: 18-08-1398