خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : شبیه سازی بار رسوب معلق روزانه در برخی حوضه های هیدرولوژیکی منتخب با استفاده از روشهای هوشمندجلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شبیه سازی بار رسوب معلق روزانه در برخی حوضه های هیدرولوژیکی منتخب با استفاده از روشهای هوشمند

ارائه کننده : عادله علی جانپور شلمانی

دانشجوی رشته (گرایش) :علوم و مهندسی خاک- فیزیک و حفاظت خاک

استاتید راهنما : دکتر علیرضا واعظی، محمودرضا طباطبایی

روز : سه شنبه مورخ : 26/06/1398                  ساعت : 11               مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 20-06-1398

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

کشت 27 هکتار ذرت سیلوئی به صورت مشارکتی با اشخاص حقیقی و حقوقی

دانشکده کشاورزی در نظر دارد نسبت به کشت 27 هکتار ذرت سیلوئی در اراضی آبی خود به صورت مشارکتی. . . (20-11-1398)

   

محل برگزاری امتحانات دانشجویان ارشد ودکتری (ترویج- زراعت- باغبانی)

محل برگزاری امتحانات در ساختمان جدید دانشکده کشاورزی می باشد (23-10-1398)

   

آگهی فروش گوسفندهای حاوی ژن چندقلوزایی

دانشکده کشاورزی در نظر دارد تعدادی از گوسفندهای نر حاوی ژن چندقلوزایی را از طریق مزایده عمومی. . . (18-10-1398)

   

پژوهشگر برگزیده گروه کشاورزی در سال 98

آقای مهندس یوسف آزادی دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشکده کشاورزی به عنوان پژوهشگر برگزیده. . . (10-10-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و نخستین جشنواره دانش آموزی خاک