خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
انتقال ژن cry1a105 به گوجه‌فرنگی به ‌منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis spجلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : انتقال ژن cry1a105 به گوجه‌فرنگی به ‌منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis sp

ارائه کننده :   رسول ګلزار

دانشجوی رشته (گرایش): مهندسی ژنتیک- ژنتیک مولکولی

استاد راهنمای اول :     دکتر بهرام ملکی زنجانی                                              

استاد راهنمای دوم :    دکتر مسعود نوحید­فر                                                                   

روز :  سه شنبه   مورخ : ۱۲/۶/۹۸      ساعت :  ۱۲- ۱۰   مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی جدید

 

                                          تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 09-06-1398

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

جلسه دفاع از رساله دکتری

شبیه سازی بار رسوب معلق روزانه در برخی حوضه های هیدرولوژیکی منتخب با استفاده از روش های هوشمند (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

تاثیر نوع کاربری اراضی و عمق خاک بر شاخص¬های کیفیت، اجزای کربن آلی و برخی فعالیت¬های آنزیمی خاک (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

انتقال ژن cry1a105 به گوجه‌فرنگی به ‌منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis sp (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کاربرد براسینواستروئید در شرایط آبیاری مطلوب (09-06-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و نخستین جشنواره دانش آموزی خاک