خانه  :: اساتید  :: اخبار

آزمون جامع گروه شیمی
31 /2/ 98 ساعت 8:30 ، مهلت تکمیل فرم اعلام آمادگی آزمون و تحویل آن به دفترگروه تا 24/2/98 

بدین وسیله به اطلاع می رساند زمان برگزاری آزمون جامع دکتری کلیه گرایش­های شیمی در نیم سال دوم سال تحصیلی 98- 97 روز سه شنبه مورخ 31/2/98 ساعت 8:30 در محل اتاق جلسات دانشکده علوم می­ باشد.

لذا خواهشمند است دانشجویان واجد شرایط (گذراندن دروس تئوری، ارائه سمینار و دارا بودن مدرک زبان مورد تایید دانشگاه) نسبت به تکمیل فرم اعلام آمادگی آزمون جامع و تحویل آن به دفترگروه تا 24/2/98 اقدام نمایند.

 

عناوین دروس کتبی آزمون جامع گرایش­های شیمی

رشته-گرایش

عناوین دروس کتبی

شیمی آلی

1-­ سنتز مواد آلی

2-­ کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

3- شیمی آلی 2،1 ،3

شیمی تجزیه

1-­ شیمی تجزیه 1

2-­ شیمی تجزیه 2

3­-­ فصل­های 6، 8، 9، 10، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 21، 26، 27، 28 و 31 کتاب اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ، هالر و نیمن (ویرایش پنجم)

شیمی فیزیک

1-­­ شیمی فیزیک پیشرفته

2-­ شیمی کوانتومی

3-­ ترمودینامیک آماری

شیمی معدنی

 

1-­ ­فتوشیمی

-Principle and Applications of photochemistry;

Brian Wardle, chapters 1-6, by page 117

2- ساختمان و پیوند در ترکیبات معدنی

-Inorganic chemistry (Purcell Kots); chapter 3,4,5,18

-Chemical application of group theory; F.A. Cotton; chapter 7

3- پلیمرهای معدنی

-Inorganic Polymers, Second Edition, James E. Mark; Harry R. Allcock, Robert West; Chapters 1-6

شیمی کاربردی

1-­ شیمی صنعتی

2- پدیده­های انتقال

3-­ واکنشگاه­های شیمیایی

 

 


ارسال شده در مورخه: 15-02-1398