خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتخاب درس پروژه و کارآموزی و تمرین پژوهش برای ترم تابستان
روزهای 15 ، 16 و 17 اردیبهشت در سایت گلستاندانشجویانی که مایل به انتخاب درس پروژه و کارآموزی و تمرین پژوهش برای ترم تابستان می باشند، می توانند  روزهای 15 ، 16 و 17 اردیبهشت در سایت گلستان انتخاب واحد نمایند.

 


ارسال شده در مورخه: 11-02-1398