خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1-15 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مرکز رشد واحدهای فناوری آغاز چهارمین فراخوان دوره هشتم برنامه نانومچ
هشتمین دوره برنامه نانومچ، از مهرماه سال جاری آغاز گردیده و تاکنون سه مرحله فراخوان برگزار شده است. مجموعه طرح
06-03-1399
معاونت اداری مالی اطلاعیه اداره اموال
در خصوص درخواست کالا
06-07-1399
دانشکده کشاورزی برنامه امتحانات مورخه 99/04/10 دانشکده کشاورزی
-
08-04-1399
معاونت آموزشي جذب نیروی انسانی شرکت ایران ترانسفو
جذب نیروی انسانی شرکت ایران ترانسفو
04-06-1399
دانشکده علوم جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم
باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانو صفحات به روش شبیه سازی ...
17-03-1399
معاونت دانشجويي مشاوره تلفنی مرکز مشاوره(ویژه دانشجویان،اساتید،کارکنان و خانواده ها)
ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ای
25-01-1399
مدیریت تربیت بدنی نتایج مسابقات مجازی "چابکترین دانشجوی کشور" اعلام شد
محمد امینی از دانشگاه سراسری زنجان مقام اول
24-04-1399
دانشکده علوم انسانی کسب جایزه ویژه پروفسور حسابی
دکتر مسعود جلالی و دانشجو سید محمود حسینی صدیق از گروه جغرافیا این جایزه ویژه را دریافت نموده اند
21-07-1399
مدیریت تربیت بدنیآزمون عملی رشته علوم ورزشی ویژه داوطلبین کنکور سال 1399
با همکاری مدیریت تربیت بدنی و گروه علوم ورزشی دانشگاه زنجان برگزار گردید
31-06-1399
مدیریت تربیت بدنیآغاز ثبت نام دوره های مربیگری و داوری (درجه 3) - آنلاین و عملی
با همکاری مدیریت تربیت بدنی و هیات ورزش های همگانی
14-07-1399
روابط عموميآف کرونا مسابقه‌ی سراسری بازی‌های خانوادگی در خانه
آغاز یک پویش فرهنگی ـ اجتماعی در کشور با محوریت سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
27-02-1399
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه زنجانآگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده(نوبت اول)
شركت تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه زنجان
24-05-1399
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه زنجانآگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم)
شركت تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه زنجان
05-06-1399
روابط عموميآگهی مزایده تلفن همراه
آگهی مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه
20-02-1399
معاونت پژوهش و فناوریاثر تصنیفی آقای دکتر نصراله عباسی با عنوان:
اثر فسیل، مفاهیم و کاربردها به چاپ رسید
22-04-1399