خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 31-45 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مدیریت تربیت بدنیاسترس ناشی از ابتلا به کرونا ویروس و تاثیرات آن بر بدن
استرس ناشی از ابتلا به کرونا ویروس و تاثیرات آن بر بدن- راهکار های مبارزه - دکتر آقاعلی قاسم نیان
13-02-1399
روابط عمومياستفاده از خدمات سایت پیکساپ
در زمینه برگزاری مسابقه کتابخوانی، شعر، داستان و...
26-05-1399
معاونت دانشجويياضطراب و مدیریت استرس در شرایط بحران کرونا
پروتکل های روانشناختی مقابله با کرونا - بسته شماره (4)
12-02-1399
معاونت برنامه ریزی و نظارتاطلاعیه
مدیریت فردی در تعامل مؤثربا محیط کار
11-06-1399
تعاونی مصرف کارکناناطلاعیه
اطلاعیه اقساط خرید از تعاونی مصرف
22-06-1399
معاونت برنامه ریزی و نظارتاطلاعیه
کنترل و تکمیل دوره های آموزشی اعضای غیر هیات علمی جهت صدور شناسنامه آموزشی سال 1398
22-06-1399
معاونت برنامه ریزی و نظارتاطلاعیه
لیست همکاران پذیرفته شده در آزمون مدیریت فردی در تعامل موثر با محیط کار
22-06-1399
معاونت برنامه ریزی و نظارتاطلاعیه
کنترل و تکمیل دوره های آموزشی اعضای غیر هیات علمی جهت صدور شناسنامه آموزشی سال 1398
30-06-1399
معاونت برنامه ریزی و نظارتاطلاعیه
کنترل و تکمیل دوره های آموزشی اعضای غیر هیات علمی جهت صدور شناسنامه آموزشی سال 1398
05-07-1399
معاونت برنامه ریزی و نظارتاطلاعیه
لغو دوره آموزشی مدیریت فردی در تعامل مؤثربا محیط کار
25-04-1399
دانشکده کشاورزیاطلاعیه
برگزاری تمامی کلاسهای نظری کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به صورت مجازی
12-01-1399
معاونت آموزشياطلاعیه شورای آموزشی دانشگاه در مورد نحوه برگزاری امتحانات
اطلاعیه شورای آموزشی دانشگاه در مورد نحوه برگزاری امتحانات آخر ترم نیمسال دوم 99-98
05-04-1399
دانشکده علوماطلاعیه آزمون جامع دکتری فیزیک
متقاضیان آزمون جامع دکتری فیزیک فرم مربوطه را تکمیل و به اتوماسیون اداری مدیر گروه فیزیک ارسال نمایند.
29-07-1399
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی شماره 2
اطلاعیه آموزشی شماره 2 - نیمسال اول 1400-1399
18-06-1399
معاونت آموزشياطلاعیه آموزشی شماره یک
اطلاعیه آموزشی شماره یک - نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399
13-06-1399