خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارنهاد مقام معظم رهبری


مراسم دسته عزاداری اربعین حسینی
شنبه 27 مهر، میدان 15 خرداد به سمت امامزاده سید ابراهیم(ع). سرویس ایاب و ذهاب مهیا می باشدبدرقه زائرین دانشگاهی
بسته الکترونیکی فرهنگی رایگان ویژه زائرین اربعین حسینی