خانه  :: اساتید  :: اخبار

دیدار با بازنشستگان (خانم بی بی عابدینی مهر)
ایشان قبل از استخدام در دانشگاه از سال 1345 تا 1356 به عنوان ماشین نویس در دانشگاه تهران مشغول بکار بودند.
 دوشنبه 11 اسفند 93، خانمهای همکار در دومین دیدار خود به دیدار خانم بی بی عابدینی مهر رفتند.

تاریخ تولد: 3 مرداد 1323    استخدام در دانشگاه: 1 مهر 1356     تاریخ بازنشستگی: 1 تیر 1366

 

ایشان دومین بازنشسته دانشگاه و اولین بازنشسته زن دانشگاه هستند.

خانم عابدینی مهر که از اعضای فعال کانون بازنشستگان دانشگاه هستند، ضمن ابراز مسرت و خوشحالی خود از این اقدام، انتظاراتی از دانشگاه را به شرح ذیل بیان فرمودند:

      تمهید امکانات مسافرت بازنشستگان

      تخصیص بن به بازنشستگان در مناسبتهایی مانند روز خانواده و روز زن و مرد

      اولویت دادن در جذب نیرو به اشتغال فرزندان بازنشستگان

      پرداخت وام به بازنشستگان و امکان عضویت بازنشستگان در صندوقهای وام

توضیح اموررفاهی: عضویت بارنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در صندوق وام کارکنان بلا مانع بوده و عضویت ایشان به هنگام بازنشستگی لغو نمی گردد. همچنین درحال حاضر کلیه وامهای قابل پرداخت به کارکنان به بازنشستگان نیز پرداخت می گردد.

 

 

  گفتنی است ایشان قبل از استخدام در دانشگاه از سال 1345 تا 1356 به عنوان ماشین نویس در دانشگاه تهران مشغول بکار بوده اند.

 در پایان دیدار هدیه ای به رسم یادگار از سوی همکاران و دانشگاه تقدیم ایشان گردید. برای ایشان طول عمر باعزت توأم با صحت و سلامتی آرزومندیم.

 

 

برابر مصوبه ستاد رفاهی چنانچه تعدادی از همکاران (حداقل 10 نفر) قصد دیدار گروهی از بازنشسته یا خانواده بازنشسته مرحومی را داشته باشند، می توانند جهت تقدیم هدیه ای به نمایندگی از طرف دانشگاه، با اموررفاهی هماهنگی نمایند

 


ارسال شده در مورخه: 16-12-1393