خانه  :: اساتید  :: اخبار

دیدار با بازنشستگان (آقای محمد کاظم طالشی)
در این دیدار پیشنهاداتی جهت توسعه فعالیتهای کانون بازنشستگان مطرح شد.
 

آقای محمد کاظم طالشی متولد 15 مهر 1333، در تاریخ نهم بهمن 1356با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی به عنوان مسئول سلف سرویس در دانشگاه استخدام و پس از یکسال، خدمت خود را در گروه دامپروری به عنوان تکنسین دامپروری و آزمایشگاه کشاورزی ادامه داده اند.

ایشان در حین خدمت مدرک تحصیلی کاردانی خود را در سال 71 و کارشناسی را در سال 79 اخذ نمودند و نهایتاً با مدرک کارشناسی در آذر 1382 بازنشسته شده اند.

در این دیدار که در جوی صمیمی و دوستانه برگزار گردید، پیشنهادهایی نیز جهت توسعه و بهبود فعالیتهای کانون مطرح شد که از جمله آنها:

  • ·         اقدام جهت دایر نمودن شعبه دومی از فروشگاه تعاونی مصرف در شهر
  • ·         عقد قراردادهایی در جهت ایجاد درآمد برای کانون به منظور تأمین هزینه ها جهت توسعه فعالیتها
  • ·         ایجاد زمینه هایی جهت استفاده از امکانات دانشگاه برای ورزش بازنشستگان
  • ·         استفاده از ظرفیتهای بالقوه کانون جهت اخذ امکانات و تسهیلات برای کانون و بازنشستگان از سایر مراجع ذیربط رسمی مانند استانداری و ...
  • ·         بررسی امکان انتقال کانون به داخل دانشگاه و استقرار یک روز در هفته نماینده کانون در اموررفاهی، جهت اطلاع رسانی خدمات رفاهی و انجام هماهنگیها و پیگیریهای اداری مسائل بازنشستگان

آقای طالشی ضمن قبول ضعف در کانون بازنشستگان دانشگاه که خود نیز مسئولیت نایب رئیسی آن را برعهده دارند خواستار حمایت از کانون (علی الخصوص کمک جهت تأمین حقوق و بیمه همکار شاغل در دفتر کانون) شدند.

 

گفتنی است آقای طالشی در حال حاضر در شرکت خودشان (دیبا خوشه زنجان که در زمینه توسعه خدمات کشاورزی فعالیت می کند) مشغول به کار هستند.

در پایان دیدار هدیه ای به رسم یادگار از سوی همکاران و دانشگاه تقدیم ایشان گردید. برای ایشان طول عمر باعزت توأم با صحت و سلامتی آرزومندیم.

 

همکاران قصد دارند طی دو هفته آتی به دیدار دیگر بازنشسته دانشگاه، آقای افضل کریمی بروند چنانچه همکارانی قصد حضور در برنامه را دارند، می توانند با آقای مهندس قزلباش (داخلی 2535) هماهنگ نمایند.

برابر مصوبه ستاد رفاهی چنانچه تعدادی از همکاران (حداقل 10 نفر) قصد دیدار گروهی از بازنشسته یا خانواده بازنشسته مرحومی را داشته باشند، می توانند جهت تقدیم هدیه ای به نمایندگی از طرف دانشگاه، با اموررفاهی هماهنگی نمایند.

 

 


ارسال شده در مورخه: 5-12-1393