خانه  :: اساتید  :: اخبار

دیدار با بازنشستگان (آقای رمضانعلی آدینه لو)
در چهارمین برنامه از این سری دیدارها روز دوشنبه 20 بهمن در خدمت آقای رمضانعلی آدینه لو (علی آدینه) بودیم.  

تاریخ تولد: 17 مهر 1324           تاریخ استخدام : فروردین 1356     تاریخ بازنشستگی: آبان 1384

 

برخی از مسئولیتهای ایشان در دانشگاه :

راننده (1356) – سرپرست نگهبانی (1358) – سرپرست نقلیه (1361) –سرپرست سلف سرویس (1367) – مسئول اجرایی فضای سبز (1381) – مسئول تغذیه (1383)

ایشان در سال 78 مسئولیت اجرای چندین کاروان مسافرتی را نیز عهده دار بودند لذا تعداد زیادی از همکاران نیز خاطرات مشترکی در سفرها با ایشان داشته اند.

همچنین ایشان به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، عضویتی فعال در تعاونی مصرف داشته و در سال 1369 عضو ستاد رفاهی و در سال 1375 نیز به عنوان کارمند دلسوز انتخاب شده اند.

در پایان دیدار نیز هدیه ای به رسم یادگار از سوی همکاران و دانشگاه تقدیم ایشان گردید. برای ایشان طول عمر باعزت توأم با صحت و سلامتی آرزومندیم.

 

 

همکاران قصد دارند طی دو هفته آتی به دیدار آقای محمدکاظم طالشی یکی دیگر از بازنشستگان دانشگاه بروند چنانچه همکارانی قصد حضور در برنامه را دارند، می توانند با آقای مهندس قزلباش (داخلی 2535) هماهنگ نمایند.


اضافه می نماید برابر مصوبه ستاد رفاهی چنانچه تعدادی از همکاران (حداقل 10 نفر) قصد دیدار گروهی از بازنشسته یا خانواده بازنشسته مرحومی را داشته باشند، می توانند جهت تقدیم هدیه ای به نمایندگی از طرف دانشگاه، با اموررفاهی هماهنگی نمایند.

 

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 21-11-1393