خانه  :: اساتید  :: اخبار

نظام رتبه بندی لایدن2024
نتایج رتبه بندی دانشگاه هانظام رتبه بندی لایدن نتایج رتبه بندی دانشگاه ها را در سال 2024 منتشر کرد که 46 دانشگاه از ایران موفق به حضور بین 1506 دانشگاه برتر جهان شدند. معیارهای این نظام شامل مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی است. مقالات نمایه شده در سامانه WoS در بازه زمانی 2019 تا 2022 و استنادات تا انتهای سال 2023 مورد بررسی قرار گرفته اند.

به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC))، لایدن یکی از نظام‌های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس مجموعه پیچیده‌ای از شاخص‌های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد. دانشگاه‌های جهان با دو دسته شاخص وابسته به اندازه و مستقل از اندازه در قالب 4 معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در رتبه‌بندی لایدن مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رتبه کلی دانشگاه زنجان بین دانشگاه های جامع وزارت عتف برابر با 19 و در زیر بخش های علوم زیستی و زمین، ریاضیات و علوم کامپیوتر، علوم فیزیکی و مهندسی در بین دانشگاه های جامع وزارت عتف به ترتیب حائز رتبه های 16، 19 و 21 شده است.    


ارسال شده در مورخه: 19-04-1403

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

دعوت از کلیه پژوهشگران

جهت ارسال مقاله برای مجله پیشگیری از سرطان (19-04-1403)

   

نظام رتبه بندی لایدن2024

نتایج رتبه بندی دانشگاه ها (19-04-1403)

   

کسب رتبه 23 مؤسسه Clarivate Analytics برای دانشگاه زنجان

حضور دانشگاه زنجان در بین مؤسسات پر استناد جهان (04-04-1403)

   

استفاده از توانمندی علمی دانشگاه

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی... (03-04-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

محققان دانشگاه زنجان در بین دانشمندان