خانه  :: اساتید  :: اخبار

کسب رتبه 23 مؤسسه Clarivate Analytics برای دانشگاه زنجان
حضور دانشگاه زنجان در بین مؤسسات پر استناد جهانبه گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) بر اساس اطلاعات پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) وابسته به مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس در بازه 10 ساله اخیر، 134 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی از ایران حائز کسب حداقل تعداد استناد لازم برای ورودی به لیست دانشگاه های پراستناد جهان شده اند. کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب با تعداد 1200 و 742 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی بیشترین سهم را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده اند. بر این اساس، دانشگاه زنجان حائز رتبه 23 بین دانشگاه های جامع ایران شده است.

همچنین در گزارش دیگری از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، معیارهای کیفیت مقالات منتشر شده از دانشگاه های ایران (بهره وری انتشارات مقالات) شامل سرانه انتشار مقاله توسط اعضای هیأت علمی، سرانه انتشار مقاله توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تعداد کل مقالات، مقالات چارک اول، متوسط ضریب تأثیر، مقالات با مشارکت بین المللی، مقالات نمایه نیچر، هم انتشاری صنعت و دانشگاه بررسی شده است. بر این اساس دانشگاه زنجان بین 70 دانشگاه جامع ایران، حائز رتبه 19 شده است. 


ارسال شده در مورخه: 04-04-1403

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

دعوت از کلیه پژوهشگران

جهت ارسال مقاله برای مجله پیشگیری از سرطان (19-04-1403)

   

نظام رتبه بندی لایدن2024

نتایج رتبه بندی دانشگاه ها (19-04-1403)

   

کسب رتبه 23 مؤسسه Clarivate Analytics برای دانشگاه زنجان

حضور دانشگاه زنجان در بین مؤسسات پر استناد جهان (04-04-1403)

   

استفاده از توانمندی علمی دانشگاه

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی... (03-04-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

محققان دانشگاه زنجان در بین دانشمندان