خانه  :: اساتید  :: اخبار

دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی
بررسی تداخل زبانی ترکی در شعر خاقانیموضوع: بررسی تداخل زبانی ترکی در شعر خاقانی

دانشجو: حیدر ابراهیمی

استاد راهنما: دکتر جمیله اخیانی/ دکتر محرم اسلامی

مکان: دانشکدۀ علوم انسانی- سالن شریعتی

زمان: چهارشنبه 09/03/1403- ساعت 10

 

 


ارسال شده در مورخه: 30-02-1403

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران

هینه­ سازی سازه­های اسکلتی با استفاده از الگوریتم ...21 خرداد سالن کاوه (23-03-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

راحی مدرسه کودک و طبیعت در دورود با ...22 خرداد دانشکده معماری (23-03-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

طراحی مجموعه چند نسلی با تأمل به ... دانشکده معماری 23 خرداد (23-03-1403)

   

دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی تداخل زبانی ترکی در شعر خاقانی (30-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق