خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
باعنـوان همگرایی به جواب‌های تناوبی برای بعضی معادلات تحولی و تفاضلی با جمله‌ی تناوبیعنـوان: همگرایی به جواب‌های تناوبی برای بعضی معادلات تحولی و تفاضلی با جمله‌ی تناوبی

 

ارائه كننده: مهرنازسادات هاشمی           دانشجوي رشته: ریاضی محض          گرایش: هندسه، آنالیز

استاد راهنمای اول:  دکتر هادی خطیب‌زاده 

استاد مشاور:  دکتر جرج موروسانو

مكان: دانشگاه زنجان، ساختمان 4 علوم، سالن سمینار 1               

تاريخ:  30/08/1402                روز:  سه‌شنبه               ساعت: 8:30   صبح

 


ارسال شده در مورخه: 23-08-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد

بررسی کاربرد هیومیک اسید، آمینو اسید و کود زیستی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زنجبیل (18-11-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنوان طراحی بستر پلیمری برای تثبیت همزمان دو آنزيمی جهت سنجش فنیلآلانین در سرم (17-11-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنوان ساخت و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی الکترودهای پایه گرافنی منعطف برای کاربرد در تجهیزات ذخیره انرژی (17-11-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مطالعه بر روی خصوصیات مقاومتی نمونه‌های...17 بهمن سالن کاوه (16-11-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق