خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهندسی برق
پیش بینی پتانسیل وقوع رفتار سرقت از روی تصاویر...30 مهر سالن کاوهعنـوان: پیش بینی پتانسیل وقوع رفتار سرقت از روی تصاویر ویدئویی

ارائه كننده : شیما پویان                          دانشجوي رشته:  مهندسی برق- الکترونیک

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مصطفی چرمی- جناب آقای دکتر علی آذرپیوند

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 30/7/1402

روز: یکشنبه                                ساعت: 12:30


ارسال شده در مورخه: 29-07-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد

بررسی کاربرد هیومیک اسید، آمینو اسید و کود زیستی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زنجبیل (18-11-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنوان طراحی بستر پلیمری برای تثبیت همزمان دو آنزيمی جهت سنجش فنیلآلانین در سرم (17-11-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنوان ساخت و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی الکترودهای پایه گرافنی منعطف برای کاربرد در تجهیزات ذخیره انرژی (17-11-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مطالعه بر روی خصوصیات مقاومتی نمونه‌های...17 بهمن سالن کاوه (16-11-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق