خانه  :: اساتید  :: اخبار

معرفی فرصت مطالعاتی در کشور سوئیس
وبینار معرفی فرصت مطالعاتی در کشور سوئیس
ارسال شده در مورخه: 28-06-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفتر همکاریهای علمی بین المللی

معرفی فرصت مطالعاتی در کشور سوئیس

وبینار معرفی فرصت مطالعاتی در کشور سوئیس (28-06-1402)

   

موفقیت تیم ورزشی دانشگاه زنجان

موفقیت تیم ورزشی دانشگاه زنجان در مسابقات دانشگاههای جهان (18-06-1402)

   

جشنواره ی جذب دانشجویان بین المللی

جشنواره ی جذب دانشجویان بین المللی (دانشگاه تربیت مدرس، 15-16 اسفند 1401) (29-01-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر همکاریهای علمی بین المللی

جشنواره ی جذب دانشجویان بین المللی