خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم
باعنـوان بررسی خصوصیات ساختاری گراواستارها در گرانش تعمیم یافتهعنـوان: بررسی خصوصیات ساختاری گراواستارها در گرانش تعمیم یافته

 

ارائه كننده : حسنیه برزگر                        دانشجوي رشته: فیزیک                         گرایش:  نجوم

استاد راهنمای اول:  دکتر محسن بیگدلی 

استاد راهنمای دوم: دکتر غلامحسین بردبار

استاد مشاور: دکتر بهزاد اسلام پناه

مكان:  سالن سمینار 2 دانشکده علوم      تاريخ: 29/6/1402        روز:  چهارشنبه     ساعت:   14     


ارسال شده در مورخه: 26-06-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنـوان بررسی خصوصیات ساختاری گراواستارها در گرانش تعمیم یافته (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه درزه بر...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

بررسی حوزه خرابی پیرامون گمانه مورب با...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

ارزیابی استفاده از محصولات سنجش از دور در...29 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق