خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه درزه بر...28 شهریور سالن کاوهعنـوان: مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه درزه بر مقاومت فشاری ماسه‌سنگ های مصنوعی درزه‌دار

ارائه كننده : زهراگودرزوندچگنی             دانشجوي رشته: مهندسی عمران-گرایش ژئوتکنیک

استاد راهنما: دکتر علی لکی‌روحانی

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 28/06/1402

روز: سه شنبه                                ساعت: 10


ارسال شده در مورخه: 26-06-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری

باعنـوان همگرایی به جواب‌های تناوبی برای بعضی معادلات تحولی و تفاضلی با جمله‌ی تناوبی (23-08-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

ارائه یک مدل مبتنی بر ترنسفورمر جهت...13 آبان سالن کاوه (08-08-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

توسعه نرم افزار تخمین تنش و خواص...14 آبان 203 اداری (08-08-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهندسی برق

پیش بینی پتانسیل وقوع رفتار سرقت از روی تصاویر...30 مهر سالن کاوه (29-07-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق