خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه گروه فیزیک- دانشکده علوم
باعنوان افزایش عملکرد در حسگرهای تشدید پلاسمون سطحی براساس محیط های موثر و هم ارز فراموادعنوان: افزایش عملکرد در حسگرهای تشدید پلاسمون سطحی براساس محیط های موثر و هم ارز فرامواد

 

ارائه کننده: نقی شعبان          دانشجوی رشته: فیزیک         گرایش: حالت جامد

استاد راهنما: دکتر رامین محمدخانی

استاد مشاور: دکتر یوگندرا کومار پارا جاپاتی

مکان: سالن سمینار 814     تاریخ: 05/11/401   روز: چهارشنبه  ساعت: 14:00

 


ارسال شده در مورخه: 27-10-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم – گروه شیمی

باعنوان هیدروژل های پاسخگو به دما به عنوان واکنشگاه نانو ذرات فلزی و کمپلکس های فلزی: سنتز، شناسایی و فعالیت.. (16-11-1401)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی

باعنوان بررسی کارایی غشای گزینش پذیر میکروفیلتراسیون -اولترافیلتراسیون باردار بر پایه پلی وینیلیدن فلوراید ... (16-11-1401)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی

باعنوان مطالعه محاسباتی بر روی سنسور فلورسانس بر پایه رتینال جهت شناسایی فلزات (16-11-1401)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق قدرت

مدیریت بهینه منابع انعطاف‌پذیر انرژی در... 16 بهمن سالن کاوه (16-11-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه