خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه گروه فیزیک- دانشکده علوم
باعنوان افزایش عملکرد در حسگرهای تشدید پلاسمون سطحی براساس محیط های موثر و هم ارز فراموادعنوان: افزایش عملکرد در حسگرهای تشدید پلاسمون سطحی براساس محیط های موثر و هم ارز فرامواد

 

ارائه کننده: نقی شعبان          دانشجوی رشته: فیزیک         گرایش: حالت جامد

استاد راهنما: دکتر رامین محمدخانی

استاد مشاور: دکتر یوگندرا کومار پارا جاپاتی

مکان: سالن سمینار 814     تاریخ: 05/11/401   روز: چهارشنبه  ساعت: 14:00

 


ارسال شده در مورخه: 27-10-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد

بررسی کاربرد هیومیک اسید، آمینو اسید و کود زیستی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زنجبیل (18-11-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنوان طراحی بستر پلیمری برای تثبیت همزمان دو آنزيمی جهت سنجش فنیلآلانین در سرم (17-11-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنوان ساخت و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی الکترودهای پایه گرافنی منعطف برای کاربرد در تجهیزات ذخیره انرژی (17-11-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مطالعه بر روی خصوصیات مقاومتی نمونه‌های...17 بهمن سالن کاوه (16-11-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق