خانه  :: اساتید  :: اخبار

دیدار با بازنشستگان (آقای سیدمصطفی صادقی)
آقای صادقی از زمره همکاران ساعی، منظم و باحوصله دانشگاه بود ایشان در سال 1372 بعنوان کارمند نمونه انتخاب شدند. 

آقای سیدمصطفی صادقی متولد 8 بهمن 1334، در تاریخ 4 تیر 1357 با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی باحقوق و مزایای 18000ريال به عنوان حسابدار در دانشکده کشاورزی وقت استخدام شدند.

 

 

 

ایشان به جز چندسال اول خدمت مابقی دوران خدمت را، در حوزه اداره آموزش و عمدتاً در بخش فارغ التحصیلان سپری نمودند و پس از 28 سال خدمت در تاریخ 4 تیر 1385 بازنشسته شدند.

 

 

آقای صادقی از زمره ی همکاران ساعی، منظم، باحوصله و پیگیر دانشگاه بود که در سال 1372 بعنوان کارمند نمونه دانشگاه انتخاب شد.

 

 

در پایان دیدار هدیه ای به رسم یادگار از سوی همکاران و دانشگاه تقدیم ایشان گردید. برای ایشان طول عمر باعزت توأم با صحت و سلامتی آرزومندیم.

 

 

 

همکاران قصد دارند طی هفته جاری به دیدار آقای محمود دائم یکی دیگر از بازنشستگان دانشگاه بروند چنانچه همکارانی قصد حضور در برنامه را دارند، می توانند با آقای مهندس قزلباش (داخلی 2535) هماهنگ نمایند.

برابر مصوبه ستاد رفاهی چنانچه تعدادی از همکاران (حداقل 10 نفر) قصد دیدار گروهی از بازنشسته ای را داشته باشند، می توانند جهت تقدیم هدیه ای به نمایندگی از طرف دانشگاه، با اموررفاهی هماهنگی نمایند.

 


ارسال شده در مورخه: 2-3-1394