خانه  :: اساتید  :: اخبار

دیدار با بازنشستگان (حاج اسداله پارسا)
چنانچه قصد دیدار گروهی از بازنشسته ای را دارید، لطفاً جهت تقدیم هدیه دانشگاه، با اموررفاهی هماهنگی فرمایید. 

به همت تعدادی از همکاران برنامه های دیدار با بازنشستگان اجرا می گردد در سومین برنامه از این سری دیدارها روز دوشنبه 6 بهمن در خدمت آقای حاج اسداله پارسا بودبم.

در جمعی صمیمی و گرم، فرصتی بود برای مرور خاطراتی مشترک علی الخصوص در سفرهای سیاحتی و زیارتی

باتوجه باینکه ایشان از سال 1375 مسئولیت اجرای عمده کاروانهای مسافرتی را شخصاً عهده دار بودند لذا تعداد زیادی از همکاران نیز خاطرات مشترکی در سفرها با ایشان داشته اند.

تاریخ تولد: 14 بهمن 1327           تاریخ استخدام در دانشگاه: آبان 1354     تاریخ بازنشستگی: آبان 1384

برخی از مسئولیتهای ایشان در دانشگاه :

ماشین نویس (1356) – مسئول کارپردازی (1360) – سرپرست رفاه دانشجویی (1362) – رئیس دفتر ریاست دانشکده (1365) – آموزشیار نهضت (1367) – رئیس اداره امورعمومی (1372) - سرپرست رفاه دانشجویی (1374) - مسئول اموررفاهی (1381) - مسئول دفتر خیرین (1383) – همچنین ایشان عضویتی فعال در تشکلهای کارمندی (عضو هیئت مدیره صندوق وام و تعاونیهای مسکن و مصرف و ...) نیز داشته اند.

در پایان دیدار نیز هدیه ای به رسم یادگار از سوی همکاران و دانشگاه تقدیم ایشان گردید. برای ایشان طول عمر باعزت توأم با صحت و سلامتی آرزومندیم.
گفتنی است در اولین برنامه همکاران به دیدار آقای حاج اکبر بروجردی و در دومین برنامه نیز به دیدار آقای حاج محمد سراجی وطن رفته بودند سلامتی و موفقیت این بزرگواران را نیز از خداوند مسئلت می نمائیم.
همکاران قصد دارند طی هفته آتی به دیدار آقای رمضانعلی آدینه لو یکی دیگر از بازنشستگان دانشگاه بروند چنانچه همکارانی قصد حضور در برنامه را دارند، می توانند با آقای مهندس قزلباش (داخلی 2535) هماهنگ نمایند.


اضافه می نماید برابر مصوبه ستاد رفاهی چنانچه تعدادی از همکاران (حداقل 10 نفر) قصد دیدار گروهی از بازنشسته یا خانواده بازنشسته مرحومی را داشته باشند، می توانند جهت تقدیم هدیه ای به نمایندگی از طرف دانشگاه، با اموررفاهی هماهنگی نمایند.

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 11-11-1393