خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه
فراهم شدن امکان صدور کارت دیجیتال واکسیناسیوناطلاعیه

با عنایت به فراهم شدن امکان صدور کارت دیجیتال واکسیناسیون ضروریست با مراجعه  به لینک ذیل
نسبت به ثبت درخواست و اخذ کارت دیجیتال اقدام نموده و جهت بهره برداری در امور مربوط به دانشگاه نزد خود نگهداری نمایید.


https://vcr.salamat.gov.ir/fa


 

با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان

 


ارسال شده در مورخه: 10-07-1400