خانه  :: اساتید  :: اخبار

عرض تسليت حضور آقاي علي اسکندري
تسلیت درگذشت "مادر" گرامی آقاي علي اسکندري (رئيس کارگزيني دانشگاه)بدينوسيله درگذشت "مادر" جناب آقاي علي اسکندري(رئيس کارگزيني دانشگاه) را به ايشان تسليت عرض مي نمائيم. لطفا شادي روح آنمرحومه و تمامي رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمائيد.
;
ارسال شده در مورخه: 31-06-1400