خانه  :: اساتید  :: اخبار

تسليت حضور آقای بهمن محمدیاری
عرض تسليت درگذشت "مادر گرامی" آقای بهمن محمدیاری (معاونت دانشجویی)ضمن عرض تسليت درگذشت "مادر گرامی" جناب آقای بهمن محمدیاری (معاونت دانشجویی) به ايشان وخانواده محترمشان جهت شادي اموات بويژه رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه قرائت نماييم.

;
ارسال شده در مورخه: 28-11-1399