خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه - گروه فیزیک
باعنـوان بررسی اثر پارامترهای لایه‌نشانی بر تشکیل فاز پروسکایت در عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتیعنـوان: بررسی اثر پارامترهای لایه‌نشانی بر تشکیل فاز پروسکایت در عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی

 

  ارائه كننده : نازیلا ضرابی نیا            دانشجوي رشته: فیزیک                   گرایش: ماده چگال

  استاد راهنما: دکتر رضا رسولی                                    

  استاد مشاور: دکتر عزالدین مهاجرانی              

 مكان : مجازی               تاريخ :15/11/99                       روز: چهارشنبه               ساعت: 11-13  

 


ارسال شده در مورخه: 11-11-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی