خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه فیزیک
باعنـوان بررسی ویژگی­ های گرمایی در نانوكامپوزیت­ های پلیمری به روش شبیه ­سازی دینامیک مولکولی و مدلسازی ...عنـوان:بررسی ویژگی­ های گرمایی در نانوكامپوزیت­ های پلیمری به روش شبیه ­سازی دینامیک مولکولی و مدلسازی محیط پیوسته

 

  ارائه كننده : لیلا رزاقی           دانشجوي رشته: فیزیک                گرایش:  ماده چگال

  استاد راهنما: دکتر فرهاد خوئینی

  استاد مشاور اول: دکتر علی رجب­ پور                              استاد مشاور دوم: دکتر مریم خلخالی

  مكان : مجازی              تاريخ : 15/11/1399                   روز: چهارشنبه               ساعت: 16-14  

 


ارسال شده در مورخه: 11-11-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی