خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری- گروه فیزیک
با عنوان ابررسانایی در ابعاد پایین در حضور نوارهای تخت 

عنوان: ابررسانایی در ابعاد پایین در حضور نوارهای تخت

 

ارائه کننده:   سمیه احمدخانی                    دانشجوی رشته:  فیزیک              گرایش: ماده چگال 

استاد راهنما: دکتر میروحید حسینی 

تاریخ:  99/11/15       روز:  چهارشنبه     ساعت:  13:00 تا 17:00      محل:  بصورت مجازی      

 


ارسال شده در مورخه: 01-11-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی