خانه  :: اساتید  :: اخبار

تسلیت حضور آقای دکتر بهرام ملکی
عرض تسلیت درگذشت خواهرزاده گرامی جناب آقای دکتر بهرام ملکیضمن عرض تسليت درگذشت "خواهر زاده" جناب آقاي دکتر بهرام ملکي زنجاني (معاونت اداري مالي) جهت شادي روح اموات، بويژه رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه قرائت نمائيم.
;
ارسال شده در مورخه: 23-10-1399