خانه  :: اساتید  :: اخبار

تجلیل از کادر درمان بهداری دانشگاه
به مناسبت روز پرستاربا آرزوی سلامتی و تندرستی برای کادر درمان بهداری دانشگاه

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان


ارسال شده در مورخه: 30-09-1399