خانه  :: اساتید  :: اخبار

تسلیت حضور آقای دکتر مهدیه
عرض تسلیت درگذشت پدر مقام گرامی جناب آقای دکتر اميد مهديهضمن عرض تسليت درگذشت "پدر مقام" جناب آقای دکتر اميد مهديه جهت شادي روح اموات، بويژه رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه اي قرائت نمائيم.
;
ارسال شده در مورخه: 15-09-1399