خانه  :: اساتید  :: اخبار

تسلیت حضور خانم سمن ناز شيري
عرض تسلیت درگذشت همکار بازنشسته مرحوم قدمعلي شيري، پدر گرامي خانم سمن ناز شیری (همکار بازنشسته)ضمن عرض تسليت درگذشت "همکار بازنشسته" مرحوم قدمعلي شيري(دانشکده کشاورزي)"پدر گرامي"همکاربازنشسته سرکار خانم سمن ناز شيري(نظارت ارزيابي)جهت شادي روح اموات، بويژه رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه اي قرائت نمائيم.
;
ارسال شده در مورخه: 15-09-1399