خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری- گروه فیزیک
باعنـوان ساخت و مشخصه یابی حسگرهای اپتیکی گاز هیدروژن برپایه نانوذرات فلزی در بستر نانوصفحه 

عنـوان: ساخت و مشخصه یابی حسگرهای اپتیکی گاز هیدروژن برپایه نانوذرات فلزی در بستر نانوصفحه

 

ارائه كننده : مریم سجادی        دانشجوي رشته: نانو فیزیک - فوتونیک

استاد راهنما : دکتر رضا رسولی

استاد مشاور: دکتر مهدی رنجبر

مكان : سالن سمینار  دانشکده علوم     تاريخ : 29/07/99          روز: سه شنبه     ساعت:  14:00

 


ارسال شده در مورخه: 23-07-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی