خانه  :: اساتید  :: اخبار

دانشگاهیان محترم
مشاهده بیماری بوتولیسم در زنجاندانشگاهیان محترم به علت مشاهده بیماری بوتولیسم در زنجان 
توصیه می گردد ضمن رعایت موارد بهداشتی  از مصرف فرآورده های لبنی غیر پاستوریزه به ویژه کشک های خانگی جدا "  خود داری فرمایید.

 

با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان


ارسال شده در مورخه: 05-06-1399