خانه  :: اساتید  :: اخبار

تعطیلی ارائه خدمات دندانپزشکی
برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری کرونادانشگاهیان گرامی
برای جلوگیری از شیوع  و گسترش بیماری کرونا
 دندانپزشکی دانشگاه تعطیل می باشد.

با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان


ارسال شده در مورخه: 17-04-1399