خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع ازپایان نامه گروه شیمی
باعنوان مطالعه سینتیکی روی کمپلکس‌های چندتایی فرمالدهید و واکنش‌های شیمیایی ممکن آن‌ها و ...عنوان: مطالعه سینتیکی روی کمپلکس‌های چندتایی فرمالدهید و واکنش‌های شیمیایی ممکن آن‌ها و همچنین تاثیر کاتالیستی در فاز گاز

 

ارائه كننده : سمیه میردورقی               دانشجوي رشته:شیمی           گرایش:  آلی

استاد راهنمای اول: خانم دکتر فریده پیری

استاد راهنمای دوم: آقای دکتر مرتضی واحد پور

مكان:سالن آمفی تئاتر        تاريخ:12/3/99          روز: دوشنبه           ساعت: 16

 


ارسال شده در مورخه: 06-03-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی