خانه  :: اساتید  :: اخبار

بسته های آموزشی و توصیه های جدید
در خصوص کرونا ویروسبسته های آموزشی و توصیه های جدید
در خصوص کرونا ویروس

 کلیک کنید
 

با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان


ارسال شده در مورخه: 17-12-1398