خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی
باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانوصفحات به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی 

عنـوان:  مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانوصفحات به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی

 

ارائه كننده : مریم کمال کندزی                   دانشجوي رشته: شیمی                     گرایش:  شیمی فیزیک

استاد راهنما: دکتر محمد شادمان

استاد مشاور: دکتر شریف ماتا

مكان :دانشکده علوم- سالن سمینار      تاريخ : 3/12/98            روز:  شنبه         ساعت: 15:30-17:30

 


ارسال شده در مورخه: 28-11-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم