خانه  :: اساتید  :: اخبار

بسته های اطلاع رسانی آموزشی
در خصوص کرونا ویروسبسته های اطلاع رسانی وآموزشی در خصوص کرونا ویروس 
دانلود کنید.

 

 

با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان

 


ارسال شده در مورخه: 19-11-1398