خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق-کنترل
کنترل سیستم‏های غیرمینیمم‏ فاز چند ورودی...16 بهمن سالن کاوهعنـوان: کنترل سیستم‏های غیرمینیمم‏ فاز چند ورودی- چند خروجی با استفاده از کنترل پیشخور تعمیم یافته

ارائه كننده : سعیدرضا توفیقی      دانشجوي رشته: دکتری مهندسی برق- کنترل

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرشاد مریخ بیات- جناب آقای دکتر فرهاد بیات

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 16/11/1398          روز: چهارشنبه         ساعت: 11


ارسال شده در مورخه: 15-11-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی

باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانوصفحات به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی (28-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تأثیر مواد ضدتعرق بر کیفیت و خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط محدودیت آبیاری (15-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی نماتد‏های بالاخانواده Criconematoidea (Nematoda: Tylenchomorpha). . . (15-11-1398)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق-کنترل

کنترل سیستم‏های غیرمینیمم‏ فاز چند ورودی...16 بهمن سالن کاوه (15-11-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری