خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : جمع‌آوری، ارزیابی و گزینش لاین‌های اینبرد برتر عدس (Lens culinaris Medik.) بومی استان زنجان. . .جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : جمع‌آوری، ارزیابی و گزینش لاین‌های اینبرد برتر عدس (Lens culinaris Medik.) بومی استان زنجان تحت شرایط دیم

ارائه کننده : سهیلا مرادی

دانشجوی رشته (گرایش) : اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)

استاد راهنما : جناب آقای دکتر جلال صبا                                              

اساتید مشاور : جناب آقای دکترافشین توکلی و جناب آقای دکتر کامران افصحی                          

روز : سه شنبه        مورخ : 98/11/15     ساعت : 13-11     مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 14-11-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی