خانه  :: اساتید  :: اخبار

زمان آزمون جامع دکتری برق
11 الی 13 آذرماه 

زمان

عنوان درس

استاد ممتحن

نام دانشجو

استاد راهنمای اول

1

دوشنبه

11/9/98

8/30   صبح

حفاظت پیشرفته سیستم­های قدرت

دکتر مظلومی

علی ابدالی

دکتر مظلومی

کنترل پیش بین

دکتر بیات

سپیده جهانی

دکتر بیات

کنترل توان راکتیو

دکتر ربیعی

مینا حشمتی

دکتر نوروزیان

طراحی مدار مجتمع RF

دکتر یارقلی

زهرا هاشمی

دکتر یارقلی

طراحی مدار مجمتمع RF

دکتر یارقلی

مریم مهربانو

دکتر زلف خانی

حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت

دکتر مظلومی

علی جباری

دکتر نوروزیان

کنترل مقاوم

دکتر مریخ بیات

سارا حاتم زاده عربی

دکتر مریخ بیات

شبکه های اقتضایی حسگر بی سیم

دکتر طاهری

سمانه رحیمی

دکتر آذرپیوند

2

سه شنبه

12/9/98

8/30   صبح

توزیع انرژی ا لکتریکی

دکتر اسلامیان

علی ابدالی

دکتر مظلومی

مباحث ویژه در کنترل 2 (LMI)

دکتر مبین

سپیده جهانی

دکتر بیات

تجدید ساختار سیستمهای قدرت

دکتر باقری

مینا حشمتی

دکتر نوروزیان

طراحی مدارهای CMOS

دکتر طوفان

زهرا هاشمی

دکتر یارقلی

الکترونیک فرکانس بالا

دکتر زلف خانی

مریم مهربانو

دکتر زلف خانی

تجدید ساختار سیستمهای قدرت

دکتر باقری

علی جباری

دکتر نوروزیان

مباحث ویژه در کنترل 2 (LMI)

دکتر مبین

سارا حاتم زاده عربی

دکتر مریخ بیات

معماری کامپیوتر پیشرفته

دکتر آذرپیوند

سمانه رحیمی

دکتر آذرپیوند

3

چهارشنبه

13/9/98

8/30   صبح

بررسی احتمالی سیستمهای قدرت

دکتر ربیعی

علی ابدالی

دکتر مظلومی

کنترل فازی

دکتر جلیلوند

سپیده جهانی

دکتر بیات

برنامه ریزی سیستمهای قدرت

دکتر باقری

مینا حشمتی

دکتر نوروزیان

مخابرات بی سیم

دکتر مصطفوی

زهرا هاشمی

دکتر یارقلی

مخابرات بی سیم

دکتر مصطفوی

مریم مهربانو

دکتر زلف خانی

برنامه ریزی سیستمهای قدرت

دکتر باقری

علی جباری

دکتر نوروزیان

مهندسی ابزار دقیق

دکتر محمد مصطفی محمدی

سارا حاتم زاده عربی

دکتر مریخ بیات

سیستمهای تحمل پذیر خطا

دکتر شهرام محمدی

سمانه رحیمی

دکتر آذرپیوند

 

ارسال شده در مورخه: 09-09-1398

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

زمان آزمون جامع شفاهی دکتری برق

دوشنبه 9 دی 98 ساعت 12 (26-09-1398)

   

قابل توجه دانشجویان دانشکده مهندسی

مهلت ارسال مدارک 18 آذرماه (16-09-1398)

   

تالیف کتاب "اینجا نیز" توسط هیات علمی گروه معماری

چاپ کتاب آقای دکتر محمدصادق فلاحت (13-09-1398)

   

مکان برگزاری آزمون جامع دکتری

کلاس 101 اداری راس ساعت 8:30 (10-09-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

دانشجویان مهندسی عمران خوش درخشیدند